Svet zavoda

Svet šole sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih, obravnava finančna poročila in poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, sprejema in rešuje pritožbe učencev in zaposlenih ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi.

Svet zavoda ima 11 članov. Predsednica Sveta zavoda OŠ Gornji Petrovci je od 12.1. 2022 Tadeja Bencak Kerčmar, namestnica predsednice je Mateja Kučan.

Predstavniki zavoda:
Tadeja Bencak Kerčmar,
Martina Horvat,
Breda Kerčmar,
Renata Koltaj,
Marjana Vukanič.

Predstavniki staršev:
Mateja Kučan,
Mojca Škerlak,
Ksenija Žunič Gomboc.

Predstavniki ustanovitelja:
Ernest Kerčmar,
Stanko Lepoša,
Drago Škerlak.

(Skupno 745 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost